Preložených 100%

Homen

Quater vyrobil Homena a dal mu dve koruny s tým, že sa môže rozhodnúť čo spraví s tou druhou. Homen si hneď vytvoril syna s menom Pinto Bunyan a dal mu druhú korunu. Pinto Bunyan potom pomáhal Homenovi zo všetkým čo robil.

Homen spravil veľa bytostí ktoré sa volali Yntovia. Yntovia boli modrý a vyzerali ako malí chrobáci. Modrý Yntovia sa v prvý deň svojej existencie rozdeľovali do malých skupiniek. Každá skupinka mala za úlohu niečím pomôcť všetkým Yntom. Napríklad Skupinka Južných Yntov pestovala jedlo, Skupinka Severných Yntov stavala domčeky pre všetkých a podobne.

Všetci boli pokojný a efektívne pracovali a tak sa Pinto Bunyan rozhodol spraviť niekoľko jeho vlastných Yntov ktorý boli biely.

Keď sa biely Yntovia začali množiť, tak ich dcéry sa zapáčili modrým Yntom a tí si ich zobrali za manželky. 

Ale bielym Yntom sa nechcelo pracovať a iba ich vyžierali. Jedno ráno sa stalo že jeden biely Ynt hodil vajce na modrého Ynta. Vznikol z toho veľký spor.

Hemhemhem, modrý Ynt zhromaždil všetkých modrých Yntov na vojnu a vybral z nich 30000 najepších bojovníkov ktorých poslal napred.

Potom povedal ostatným: "Pozrite sa: vy budete v zálohe, choďte tuto kúsok za mesto a keď napadneme bielych Yntov tak sa rýchlo stiahneme, biely Yntovia nás budú prenasledovať a vy medzitým podpálite mesto." Ibaže Hemhemhem použil veľmi starú reč ktrorej porozumelo iba pár Yntov. Tí ostatní sa rozpačito škrabali na hlavách že čo to Hemhemhem trepe. Yntovia ktorí porozumeli odišli na miesto medzi dvomi tábormi bielych Yntov.

Ráno sa Hemhemhem skoro zobudil a prišiel za svojou armádou. Rozhodol sa že najprv pôjde na východný tábor bielych Yntov. Poslal asi 5000 Yntov na západ od mesta. S ostatnými sa presunul na sever od mesta. Kráľ Bielych Yntov práve spozoroval že Modrý Yntovia prišli a tak sa za nimi vyrútil zo všetkými bielymi Yntami. Modrý Yntovia sa rýchlo stiahli a biely Yntovia ich začali prenasledovať. Mesto nechali nestrážené.

Homen povedal Hemhemhemovi: "Namier kopije na mesto bielych Yntov a ja ti ich pomôžem poraziť." Hemhemhem teda namieril kopije na mesto a modrý Yntovia čo boli v zálohe sa vyrútili a podpálili ho. Keď sa biely Yntovia otočili a uvideli že ich mesto horí, schytila ich strašná panika a začali bezhlavo utekať. Ale Hemhemhemovi pribehli na pomoc aj tí Yntovia čo podpálili mesto a tak zajali a zabili skoro všetkých bielych Yntov. Kráľa bielych Yntov nezabili, ale priniesli ho Hemhemhemovi.

Dokopy tento deň zabili modrý Yntovia 12000 bielych Yntov a až do večera spaľovali všetko v meste.

Kráľa bielych Yntov obesili a potom ho hodili pre mestskú bránu kde naňho navŕšili kopu kameňov.

Bielim Yntom ktorí unikli velil Itchigoplasty a ten ich rozdelil do štyroch skupín. Keď nastala noc tak sa začali pomaličky plížiť ku táboru modrých Yntov. Práve vtedy z brány vyšiel Pimento Loofa(modrý Ynt), syn Texadrila a povedal: "Kto je Itchigoplasty aby som mu slúžil?". Hneď v diaľke na hore spozoroval bielych Yntov. Povedal Faktotrónovi: " Yntovia sem idú z hory!" Ale Faktotrón odvetil: "Figu borovú idú, to ti tam iba tiene mátajú oči." Ale Pimento Loofa o chvíľu prišiel a povedal: "Yntovia sem už idú po ceste Divinerov sendvič!" A Faktotrón povedal: "Kde zmizla tvoja nafučanosť keď si povedal kto je Itchigoplasty aby som mu slúžil? Choď a bojuj s ním!" Pimento teda išiel a spolu z modrými Yntami sa pustil do boja s bielymi Yntami. Boj pred hlavnou bránou do mesta trval dlho a bolo veľa zranených ale napokon Itchigoplasty porazil Pimenta ktorý utiekol. Faktotrón za to Pimenda aj z jeho všetkými príbuznými vylúčil zo spoločnosti.

Na ďaľší deň, keď modrý Yntovia vyšli z mesta, Itchigoplasty rozdelil svoju armádu do troch skupín. S prvou sa premiestnil ku mestskej bráne kde zabíjal všetkých modrých Yntov. Ostatné skupiny medzitým zabíjali tých Yntov ktorý sa snažli utiecť. A tak Itchigoplasty dobyl mesto späť.

Keď sa to dopočuli vodcovia veže modrých Yntov tak vošli do chrámu Holmarrk. Itchigoplasty so svojou armádou vošiel do lesa a tam si každý odrezal jeden konár. S tými potom podpálili vežu a v nej zhorelo tisíc Yntov.

Potom Itchigoplasty išiel do mesta modrých Yntov a obsadil ho. V jeho strede však bola veža do ktorej sa zhromaždili všetci obyvatelia mesta. Itchigoplasty prišiel ku veži aby ju zapálil ale ženy modrých Yntov naňho zhodili 16 tonový balvan a ten Itchigoplasta rozmliaždil na palacinku. Potom mladší modrý Yntovia vybehli a zarevali na bielych Yntov: "Vášho pripečeného vodcu zabili naše ženy!" Keď to biely Yntovia počuli, tak sa rozhodli ukončiť vojnu a odišli do svojej vlasti.

Keď začali modrý a biely Yntovia proti sebe bojovať, prišiel Quater a zobral Pintovi Bunyanovi korunu a dal ju svojej bytosti Arvenovi čo spravil.