Preložených 100%

Numeron

Quater sa rozhodol spraviť ďaľšiu bytosť z viac látky ako predchodzie bytosti. Numeron vyzerá ako hromada kociek. Numeron chce všetko robiť rozumne, správne a presne. Numeron skoro nič nespraví bez toho aby sa neopýtal Quatera na jeho názor.

Numeron mal svoju korunu veľmi rád nosil ju z veľkou(možno až priveľkou) hrdosťou. Spravil tristo duplikátov seba samého.

Tu sú niekoré genealógie:

Prvý syn Numerona bol Nabris, klon Numerona.

Prvý syn Nabrisa bol Thopo Bean Podobný, ďaľší boli Leebda, Masbim, Mishmash, Hamduh, Bim, Dad, Eemat, Juter, Big Eefish, Shiphann, a Hamdeck. To boli synovia Nabrisa.

Synovia Thopa Beana Podobného boli Narmiz, Jok, Gok, Wim, Nyeby, Itchy Itch, Kashi, a Chipchape.

Synovia Nyeby boli Abesh a Naded.

Synovia Itchy Itch boli Haphe, Rephe Macincrog, Adiba, Inkerkrog, and Haa. Všetci táto boli synovia Thopa Beana Podobného.

A Numeron bol otec Numerona Juniora.

Synovia Numerona Juniora boli Lee Mimba a Suppanuppa.

Synovia Lee Mimby boli Zaphile, Loiter, Sho Horf, Malagasket, a Harok.

Synovia Zaphily boli Namet, Ramo, Eye Fez, Maytag, Zanek, Anmit, a Kelama.

Synovia Loitera boli Thahan, Harpinbarpin, Ham Mash, and Shasa.

Synovia Harpinbarpina boli Pies, Budd, Labopunky, Noebiz, Hana, Nosh B'Gosh, Reez, a Nashid.

Synovia Budda boli Iroh a Mamoh; a Natolova sestra bola Anna Nitnitnit.

Synovia Nosh BGosh boli Alen, Nunnybiz, The, Laybee, Yf, Mano.

Synovia Nunnybiza boli Hoxokina-Giq a Sot.

Syn Sota bol Noknok. A synovia of Noknoka boli Narm, Nab, Narthi, a Nar a Reez.

Synovia Reez boli Nalbo a Nazazanatab.

Synovia Nalba boli Zuh a Narakatangbaloof.

Toto sú králi ktorý vládli nad krajinou Hecka predtým než vládli synovia Numerona Juniora.

Aleb bol syn Royendale a jeho mesto sa volalo Havtoo.

Keď Aleb zomrel, kráľom sa stal Baburno, syn Hywya z Harzob.

Keď Baburno zomrel, stal sa kráľom Mashush z krajiny Nametites.

Keď Mashush zomrel, stal sa kráľom Dadah, syn Dadeb, ktorý porazil Nidiama v Baome. A meno jeho mesta bolo Theam.

Keď Dadah zomrel, stal sa kráľom Pe'halloo z Hackersam.

Keď Pe'halloo zomrel, stal sa kráľom Oowee z Thothot pri rieke.

Keď Oowee zomerel, stal sa kráľom Nanahball syn Robcha od mora.

Keď Nanahball zomrel, stal sa kráľom Dadah, meno jeho mesta bolo Lap, meno jeho manželky Dimethicone a mal dve dcéry: Padimate a Obezone.

Potom Dadah zomrel.

Šéfovia krajiny Hecka boli: šéf Anmity, šéf Emollient, šéf Thethe ,šéf Hamabiloho, šéf Hale, šéf Nonip, šéf Zanek, šéf Namet, šéf Razama, šéf Le'nez, a šéf Mari. To boli šéfovia krajiny Hecka.

Teraz Numeron venoval malú pozornosť bytostiam ktoré spravil, pretože sa predtým zameriaval skôr na tvorenie bytostí a potom ich zanedbával. Numeron spravil Abrisa, brata Nabrisa, ktorý ho všade poslušne nasledoval aj keď si ho Numeron nevšímal.

Nabris bol presvedčený že nikdo nemohol byť taký dobrý ako on dovtedy kým sa neobjavil Abris. Nabris sa bál aby sa Abris nezapáčil Quaterovi viac ako on a tak, v presvedčení že Numeron ho bude ignorovať, zabil Abrisa tak, že mu zlámal všetky parohy čo mal na bokoch a chrbte.

Keď spravil tento ohavný čin, unikol preč aby ho Numeron nenašiel,ale Quater to celé sledoval a postihol Nabrisa slepotou.

Synovia Narcolona, syna Numerona boli Leemhare, Mah, and Labulech.

Mah bol otcom Badanimma.

Badanimma bol otec Noshhana, vodcu Narcolonových synov.

Nashhan bol otec Amlasa,

Amlas bol otec Zoaba,

Zoab bol otec Deboa,

a Debo bol otec Esseho.

a Esse sa stal otcom Baileho, Badaniba, Aemisha, Lenathena, Ladara, Mezoa a Hanka a ich sestry boli Huareza a Liagiba.

Traja synovia Huarezy boli Ashba, Box a Lehasa. Liagiba porodila Muddy-Bingpoodyho a otec Muddy-Bingpoodyho bol Jetro Nabrisite.

Muddy-Bingpoody bol otcom Bananagrunta, a Bananagrunt bol otec Nosuchluka, vodcu synov Nodicea.

Nosuhluk bol otcom Amwhata, Amhwat bol otcom Goatphlema, Goatphlem bol otcom Denturuptura, Denturuptur bol otec Cuptpt.

Cuptp bol otcom Vquea, Hiwyekuna, Tahnana, Bizwca, Laataha, Ntinda a Ngoinka a ich sestry boli Beachnoodle a Grahamlit.

Traja synovia Beachnoodle boli Corpup, Pango, a Quitit. Grahumus porodila Azma, a otec Azma bol Othal tmavý princ.

Synovia Numera Benti, syna Numerona, boli Leinthoa a High Harry Hapsicomba. A syn Leinthoa bol ThatThat. A syn ThatThata bol Ath.

A Ath bol otcom Opraha, a Harry bol otcom Míš Kapíš a boli remeselníkmi. Míš Kapíš bol otec Nadarazubena.

Numeron bol otec Ni Rona. NI Ron sa stal otcom tých, ktorý bývajú v slamených chatách. A jeho brat sa volal N-Ron. N-Ronovi Ni Ron predžuvával jedlo.

N-Ron sa stal otcom tých ktorý oslavovali Numeronove narodeniny a hrali Pinkerkrogg a Ngtoilibong.

Numeron bol otec Numbyho.

Potom sa Numeron stal otcom Nasaka Veľkého.

A Numeron sa stal otcom Klifaxa, ktorý stále len sedel.

V jednom roku sa stalo že Numeron startil polovicu svojich bytostí. Jedno ráno totiž všetky išli po okraji výkopu a vtom jeden z vodcov doňho spadol a než si to Numeron stihol všimnúť a presvedčiť ostaných aby tam nešli, polovica ich tam skočila za ním.

Aj keď ich do útesu spadlo stopäťdesiat, nie všetci zahynuli. Viacerí z nich boli Numeronovi obľúbenci. Najšilnejší a najdivokejší z nich boli Numby a Nasak Veľký.

Bytosti spadli do výkopu Aramoose.

Tam Numby a Nasak založili kráľovstvo z názvom: Kráľovstvo dvojičiek Numbyho a Nasaka. Numeron si to všimol ale zistil že keď si bytosti pomysleli že nie sú v Numeronovom svete, hneď nanho zabudli.

Začali si robiť vlastnú spoločnosť. Numeron pozoroval ich zlobu a ako si myslia že je to niečo dobré. Oľutoval že ich vôbec spravil.

A povedal si: Nemôžem sa na nich teraz len tak vykašľať. Mám ich tu aspoň stopäťdesiat. Tých ostatných môžem zničiť. Spravím katastrofálny výbuch Výkopu.

Ale Numeron videl že Numby bol dobrý vývor. Numby bol spravodlivý Kráľ. A ako jediný z bytostí vo výkope Aramoose si spomenul na Numerona.(Volá sa to yýkop Aramoose pretože tu rastú stromy, skutočné meno je Veľký kaňon ruín číslo päť)

Snažil sa dvanásť a pol roka aby sa aj ostatný rozpamätali na Numerona ale nepodarilo sa mu to.

Jeho poddaní si mysleli že Numby je dobrý kráľ, ale nedbali na jeho varovanie že ich tvorca Numeron nebude tolerovať ich korupciu.

Nasak Veľký si nemyslel že Numby je dobrý vládca a jeho reči o Numeronovi mu riadne liezli na nervy. Nasakovo kráľovstvo stále rástlo. Na juhu sa rozprestieralo od púšte Zinniflox ku Eebisimperutu. Hranica išla od juhu na západ ku prameňu Neopithm a odtiaľ okolo kopca v údolí Bonablink ktoré je pri údolí Buppabumjoyna ktoré je na severe. Stadiaľ išla dole ku údoliu Dycyoonwang cez svah Oonja Wapoong až ku Boke.

Odtiaľ išla ku Sabbote a Soysinge ktoré sú pri Eenta Nine, a odtiaľ ku kameňu Rua, syna Lua. Odtiaľ išla okolo Fletči do Hoglah-Doglah až na severe skončila pri mori a na juhu sa pri Helio-Hogma obrátila na východ kde obišla okolo Mora až ku Akakak Inzeeba, pokračovala ku Ziniflox až prešla pri Radish-Barnmold okolo Huzz do Itzabiggy ku veľkej rieky z názvom Mifflewimx-the-Uncrossable-Except-in-a-Couple-of-Places-Where-It-Gets-Slow-and-Shallow až ku Klubovni. A odtiaľ sa stočila a skončila v mori.

Na západe sa teda končila pri mori, na severe pri kopcoch(Ešte severnejšie kde končil výkop bola Sour-bead kde bolo mesto synov Míša Kapíša.), na východe pri púšti, a na juhu tiež pri mori. To bola Nasakova krajina.

Jeho kráľovstvo rástlo a postupne zaberalo Numbyho kráľovstvo.

Ale Nasak stále nebol spokojný lebo chcel mať bohatstvo čo najväčšie a tak vyhlásil Numbymu vojnu. Numeron to všetko sledoval a rozhodol sa že Numbyho zachráni a potom zničí celý výkop.

Keď Numeron prišiel ku Numbymu, ten bol sám. Numeron chcel hovoriť aj s jeho manželkou Grace. Numby ju teda išiel pohľadať. Našiel ju na povale ktorá sa v Numbyho kráľovstve volala Izathelow. Prišili za Numeronom na terasu kde im Numeron povedal:

"Numby, videl som všetko čo sa tu udialo a rozhodol som sa že zničím tieto hnusné bytosti explóziou. Ale chcel by som teba a Grace zachrániť. Vybudujte si dom na strome v ktorom prečkáte výbuch."

Numeron dal Numbymu plán na vybudovanie domu. Určil aj presné miesto kde ho má postaviť. "Vybuduj ho z wetbového dreva. Sprav v ňom podkrovie, hrubú strechu, výhľad na záliv z okien v obývačke a v kuchyni nad umývadlom. Všetky rozmery som ti napísal do plánu."

Keď Numby a Grace stavali dom, ich susedia ktorý predtým hovorili že Numby je dobrý kráľ sa začali posmievať: "Hahaha! Ten Numby je fakt mechom praštený že si stavia dom na strome! Taká hlúposť nám nenapadla ani v päte!"

Numeron dal Numbymu sedem dní aby dokončil dom, a on bol už takmer hotový. Práve vtedy Nasak dokončil svoj plán ako dobyje Numbyho krajinu a jeho armáda začala pochodovať. Numby sa skryl do dreveného domu ako mu prikázal Numeron.

BUM!!! Numeron odpálil nálož a zničil všetkých vo Výkope Aramoose okrem Numbyho a jeho ženy Grace.

Výbuch spravil prasklinu z ktorej začala vytekať zelená tekutina ktorá po chvíli zaplnila celý výkop. Numby a Grace pozorovali ako horúca zelená tekutina zaplnila všetky cesty od ich domu. Boli uväznený! Keďže ich dom bol z wetbového dreva, nemuseli sa obávať že by sa im zapálil, ale ako ubiehal deň za dňom, boli stále hladnejší. 

Raz ráno to Numby nevydržal, otvoril okno a zaspieval pesničku:

"Núm, núm, Numeron, daj mi jedlo, hladný som!"

Numeron ho začul a poslal im veľkého vtáka ktorý im každý deň zniesol obrie vajíčko ktoré pristálo na posteli Numbyho a Grace. V jeho vnútri bolo päť jedál aj s príbormi a obrúskami.

Po niekoľkých dňoch sa zelená tekutina schladila a stvrdla. Potom už mohli Numby a Grace ísť kam zachceli.

A šťastne žili mnoho rokov. Grace jedného dňa zomrela a Numby o tri dni neskôr.