Preložených 100%

Preambula

Ja som Qater. Prečítaj si moje slová a staň sa mojím priateľom.

Otec mi rozkázal aby som zapísal pravdivú históriu aby sa z nej mohol každý poučiť.

Preto dávam každému z mojich siedmych synov túto moju rytinu, plastelínovú stenu.

Táto stena stále nahráva čo sa deje v tomto svete aj v ostatných svetoch.

Hľa. Každý kto manipuluje s týmito záznamami je považovaný za Otcovho nepriaťeľa. Ty nebuď taký.

Táto stena je daná od Otca. On ťa naučí múdrosti, nezištnosti a schopnosti riešiť problémy.

V našom živote musíme robiť správne rozhodnutia.

Stále pokračuj v pravde aj keď niekedy je ťažké rozlíšiť čo je to pravda. Na tejto stene je iba pravda.

Quater

Otec

Otca nikdo nikdy nevidel. Otec je mimo naše chápanie. Ale napriek tomu všetci vedia že tu je. Je šťastný a teší sa že existuje. Je veľký a mocný a pokiaľ sa vie, pred ním nič nebolo. Je na druhej strane. Nikto tam ešte nebol ale má to byť skvelé miesto kde je pokoj a kde sa neumiera.

Quater

Quater je to jediné čo Otec stvoril. Je dobrým priatelom. Quater je medzi Otcom a všetkými ostatnými bytosťami. Keďže Quatera vyrobil Otec, nikdo sa nemôže o Otcovi dozvedieť inak než skrze Quatera. Quater odhalil všetko čo je známe o Otcovi. Potom Quater ukoval sedem korún pre sedem bytostí ktoré vytvoril a Otec do nich vlial život. Quater odišiel od Otca a spravil svet v ktorom si každá jeho bytosť mohla nájsť svoje miesto.